top of page

ALYS CONRAN

STRAEON BYRION

LOBSTER

Enillodd 'Lobster' ail wobr o fwy nag 2,000 o ymgeiswyr am y Bristol Short Story Prize.Mae'r stori'n dilyn tad a mab sy'n brwydro am eu bywydau mewn dystopia Cymreig lle mae'r tirlun wedi ei drawsnewid, a bwyd yn brin. 

THE ROOM

Does dim ond y 'stafell...

 

PENNIES

Yn ystod cyfnod economaidd caled, chwilia tad a mab am hen geiniogau gyda'u datgelydd metel.

 

MR PRICE'S SUMMER HOLIDAY

Yn ôl y Bookbag: 'This selection [about women and the clothes they wear] has something for every reader...being happy in one's own skin can be tricky, as Mr Price finds out on his naturist summer holiday. Alys Conran has teenage girls, … boobs eyeing the sky … and as insensitive to others as 'twas ever thus.'

ALEX, STUPID FUCK

Mae gweithiwr ieuenctid yn methu a deall yr heriau sy'n wynebu'r hogyn yn ei ofal.

1 / 1

Please reload

bottom of page